Общинска администрация

 

 

 

КМЕТ – ИЛИЯН БЪРСАНОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ - Кремена Гогорицова

СЕКРЕТАР – д-р инж. Росица Попарданова

Председател на ОбС – Брегово – инж. Иван Вълчов

 

 

 

 

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата (на основание ЗДОИ)

 • Решения на Общински съвет – Брегово
 • Протоколи
 • Наредби на Общински съвет
 • Правилник за дейността на Общински съвет
 • Заповеди на кмета на общинат
 • Програми
 • Планове на ОА
 • Стратегии
 • Устройствен правилник за работа на ОА
 • Вътрешни правила
 • Отчети

 

 

Допълнителна информация