Информация за контакт

Общинска администрация Брегово

Кмет на община Брегово - Илиян Бърсанов

тел.: 0894360653

Зам.-кмет - Кремена Гогорицова

Председател  на Общински съвет - инж. Иван Вълчов

тел.: 0877953133

Секретар на община Брегово - д-р инж. Росица Попарданова

тел.: 0898771132

Главен счетоводител - Христина Борисова

тел.: 0885823152

 

Дежурен по ОбСС

тел.: 0884463325

 

Данъчна служба:

0889425302; 09312/9300

"Зелен" телефон - 0885715534

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кметски наместник - с. Косово

Снежана Петрова; тел.: 0899810009

Кметски наместник - с. Балей

Анелия Антимова; тел.: 0884259859

Кметски наместник - с. Куделин

Веселка Капитанова; тел.: 0899270037

Кметство Гъмзово

Кмет - Венизел Флоров; тел.: 0886064525

Гл.специалист - Силвиа Цветанова; тел.: 0885823132

Кметство Ракитница

Кмет - Таня Маринова; тел.: 0896021413

Гл.специалист - Елена Балева; тел.: 

Кметски наместник - с. Връв

Валентина Иванова; тел.: 0899338614

Кметски наместник - с. Делейна

Огнян Тончев; тел.: 0878524095

Кметски наместник - с. Тияновци

Лидия Георгиева; тел.: 0896309977
 
 
Социални заведения
Координатор "Социални дейности" - Лариса Лалова
тел.: 0884936228
 
Домашен социален патронаж - ДСП
Управител 
 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с.Куделин
Директор - Мариела Колева; тел.: 0885679643
 
Център за настаняване от семеен тип  - с.Куделин
Социален работник - Максим Брезоев; тел.: 0884228692
 
Център за настаняване от семеен тип 1, 2 - с.Балей
Управител - тел.: 0885679621
 
Защитено жилище "Надежда" - гр.Брегово
Управител - Силвия Страшимирова; тел.: 0889229246

Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2019-2023 г. - изтегли

 

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. - изтегли

Правилник за вътрешния трудов ред - изтегли

План за развитие на Община Брегово за периода 2014 - 2020 г. - изтегли

Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи - изтегли

Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически документи - изтегли

Правилник за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от/или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Брегово - изтегли

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Брегово - изтегли

Структура на общинската администрация на община Брегово.

Заповед за ВП за работната заплата

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Брегово

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Брегово - актуални - изтегли

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Брегово - изтегли

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Брегово - изтегли 

 

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Системи за финансов контрол и управление на риска

 

ЗАПОВЕДИ НА ОД-ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ВИДИН

Заповеди на ОДЗ-Видин относно земеделска земя

Списък на придадените за ползване имоти на територията на общината

 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ НА ОБЩИНАТА

Програми и стратегии

Писмо - инвестиционно предложение

Заповед за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

Заповед "Забранено къпането" 

Заповед на Областен управител на област Видин

Новини

Новини

Писмо - инвестиционно предложение

Покана за обсъждане на бюджет - изтегли

 

Общинска администрация

 

 

 

КМЕТ – ИЛИЯН БЪРСАНОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ - Кремена Гогорицова

СЕКРЕТАР – д-р инж. Росица Попарданова

Председател на ОбС – Брегово – инж. Иван Вълчов

 

 

 

 

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата (на основание ЗДОИ)

 • Решения на Общински съвет – Брегово
 • Протоколи
 • Наредби на Общински съвет
 • Правилник за дейността на Общински съвет
 • Заповеди на кмета на общинат
 • Програми
 • Планове на ОА
 • Стратегии
 • Устройствен правилник за работа на ОА
 • Вътрешни правила
 • Отчети

 

 

Допълнителна информация