БЛАНКИ

Банкова сметка - изтегли

Искане за издаване на данъчна оценка - изтегли

Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет - изтегли

Декларация за отписване на МПС - изтегли

Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата - изтегли

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти - изтегли

Декларация  по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение - изтегли

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. - изтегли

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ, с изключение на леки или товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. - изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за плавателни - изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за въздухоплавателни - изтегли

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за патентен данък - изтегли

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за туристически данък - изтегли 

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за таксиметрови - изтегли

Декларация по чл.49 от ЗМДТ за безвъзмездно придобиване на имущество - изтегли

Декларация по чл.14,ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея - изтегли

Допълнителна информация