Училища и детски градини в община Брегово

Училища:

•СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.Брегово ул.Георги Димитров 1

Директор: Илияна Кръстева тел.0884861791

 

•Център за работа с деца гр.Брегово

Директор: Татяна Стойкова тел.0884437693

 

Детски градини:

•ДГ  "Детелина" гр.Брегово ул.Митко Палаузов !

Директор: Здравка Димитрашкова тел.0884437685

 

 

•ЦДГ  "Валентина Терешкова" с.Гъмзово

Директор: Анелия Иванова тел.0884437707

 

 

•Детска ясла гр.Брегово ул.Граф Игнатиев 5

 

 

Допълнителна информация