Услуги в общността

  • Домашен социален патронаж - гр.Брегово - изтегли
  • Защитено жилище "Надежда" - гр.Брегово - изтегли
  • Център за настаняване от семеен тип 1,2 - с.Балей - изтегли

 

ЦНСТ – БРЕГОВО

   Кметът на община Брегово – инж.Милчо Лалов – на 1 май, в присъствието на  общински съветници, кметове на населени места, колективите работещи в социалната сфера и граждани, откри сградата на ново социално заведение – ЦНСТ-Брегово.

   Сега, пет месеца по-късно, това социално заведение функционира нормално и в него са настанени 15 потребителя, които са от цяла България,като 50% са от област Видин. Обслужващият персонал е в състав от 14 души с управител Мая Петрова.Тук работят: едно медицинско лице, двама трудотерапевти, един сътрудник”Социални дейности”, санитари – четирима, един готвач и четирима охранители.

  Социалната услуга, в това най-ново социално заведение на територията на общината,предоставя всичко на потребителите, което отговаря на стандартите и критериите за такава социална услуга за пълнолетни потребители с психични разстройства.Тук от специализирания персонал се извършват трудотерапевтични дейности от всякакъв вид трудотерапия, които по методика се изискват. Водят се всекидневни групови и индивидуални разговори с потребителите. Трудотерапията е съобразена с индивидуалните възможности на всеки един потребител. Всекидневно потребителите, придружени или индивидуално, излизат на разходка в града или посещават обществени мероприятия.

   За петте месеца дейност в заведението няма нарушения и потребителите спазват правилата за вътрешния ред в институцията, а потребителят Емил Начев споделя, че е доволен от социалната услуга и със задоволство говори за персонала и храната в социалното заведение.

   Колективът работещ в социалното заведение има за цел да постигне социализиране на потребителите в обществото на града.

   Това ЦНСТ е едно от общо седем социални заведения, чрез които се реализира социалната политика на община Брегово, в интерес на потребителите и с цел увеличаването на социалните услуги от резидентен тип.

 

 

Допълнителна информация